اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذي الحجه
70 بازدید
محل نشر: مجله پژوهش هاي فقهي دانشگاه تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 94
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هلال ماه، مباحث و ابعاد مختلفي دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحليل تبعات و لوازم فقهي آن در امور حج، يکي از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفين با حكم حاكم و اميرالحاج تعيين و اعلام مي‌شود و ممكن است در برخي موارد، موافقت آن با واقع محرز نباشد؛ همان‌طور كه ممكن است مخالفت آن با واقع، در بعض ايام، يقيني باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقيه و برخي روايات ديگر، همچون معتبره ابن‌مغيره از ابي‌جارود، پيروي از آن، از جهت حكم تكليفي، واجب است؛ چنان‌که حتي در صورت علم به مخالفت نيز بر آن تصريح شده است. البته برخي، صحت حج را به وقوف اضطراري، و برخي، به اِعمال حيله منوط دانسته‌اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقيه، و برخي روايات، همچون معتبره ابن‌سنان و ابن‌مغيره از ابي‌جارود، بر صحت حج و كفايت آن دلالت دارند و حکم واقعي ثانوي حج در فرض تقيه (خوفي و مداراتي) در صورت علم به مخالفت هم، صحيح و مجزي است. کليدواژه‌ها: اعتبار، نفوذ، حکم، حاکم، مخالف، تقيه، حج.