تعليق و تعطيل حج از سوي حاكم اسلامي
145 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمي پژوهشي حكومت اسلامي مجلس خبرگان ش 73
نقش: نویسنده
سال نشر: 94
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
به موجب روایات، وظیفة ایجاد فضای مناسب برای انجام تكاليف دینی و عبادي، از جمله فریضه مهم حج، بر عهده حاکم اسلامی است. بر این اساس از طرفی، بر وليّ ¬امر مسلمين واجب است چنانچه مسلمانان حج را ترک کردند، گروهي را به حج بفرستد، هرچند كه از بيت¬المال در اين مقصود هزينه نمايد؛ فرقی نمی¬کند ترک حج به خاطر عدم امينت راه، يا ناامني حرم، و يا صدِّ مسجدالحرام باشد یا به دليل عدم استطاعت مالي و يا سركشي افراد مستطيع¬ از حكم الهي. از طرف دیگر، بنابر مفاد ادلة اثبات ولایت فقیه، حاكم اسلامي بر تمام اموری که حفظ اسلام و جامعه اسلامي منوط به آن است، ولایت دارد. لذا چنانچه مصلحتی مهم‌تر از مصلحت خالی نشدن خانه خدا از زائر اقتضا کند، می¬تواند به‌ تعلیق یا تعطیلی‌ آن حکم کند. تقابل این حکم با تکلیف حاکم مبنی بر اعزام مسلمانان به حج، تقابل حکم حکومتی با حکم اولی شرعی است. کلید واژه¬ها: حج، حکم حکومتی، حاکم اسلامی، تعطیل و تعلیق حج، تزاحم مصالح.
دانلود