نرم افزار رجال
49 بازدید
نقش: صاحب اثر
نوع : نرم افزار
زبان : فارسی
در اين برنامه بيش از 500 راوي با قابليت جستجوي پيشرفته مورد ارزيابي تفصيلي قرار گرفته است. علاوه بر اين طرق شيخ طوسي و شيخ صدوق به روات نيز بررسي شده است. آشنايي با نكات رجالي و بررسي حدود 40 وجه از وجوه عامه وثاقت نيز از ديگر بخش هاي اين برنامه است.